Allmänna villkor

 • Försäljning sker endast till av oss kreditgodkända företag och mot faktura.
 • Betalningsvillkor 30 dagar efter godkänd kreditprövning.
 • Priser anges exklusive mervärdesskatt.
 • Valutajustering, vid en kursavvikelse på fakturadag med mer än +/- 2,00 % sker prisjustering med 80,00 % av skillnaden.
 • Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta räknat från förfallodatum till full likvid kommit oss tillhanda.
 • Priser gäller 001 EXW enligt Combi-/Incoterms 2010 exklusive packning och emballering.
 • Frakt och Packning med tillhörande fraktdokument debiteras enligt vår gällande taxa.
 • Vi använder Postens Företagspaket alternativt Schenker för inrikes leveranser, utrikesfrakter med TNT alternativt UPS. Andra fraktlösningar kan erbjudas mot en tilläggskostnad.
 • Vi har ett minsta ordervärde á 2500kr.
 • I övrigt gäller Allmänna leveransbestämmelser SEAL 2012.
 • Faktura skickas som pdf
 • All information, såsom specifikationer, dimensioner, etc, på webbplatsen är endast referens. Information kan ändras och uppdateras utan förvarning.