Från världens minsta till rymdens vanligaste

Få tillgång till ett produktprogram som omfattar allt från världens minsta chipantenn till magnetfots-, stubb- och glasantenner för ISM/Bluetooth, GSM, WLAN, DVB-T och GPS. Resultatet för dig blir en affärssmart antennlösning som sparar utrymme på kretskortet för de intelligenta komponenterna.

Med basen i duktiga leverantörer av antenner kan vi erbjuda innovativa lösningar inom all antennteknologi.

Vårt produktprogram omfattar allt från chipantenner till magnetfots-, stubb- och glasantenner för ISM/Bluetooth, GSM, WLAN, DVB-T och GPS.

Vårt mål är att hjälpa våra kunder att alltid hitta rätt produkter och att kombinera dessa på ett optimalt sätt för att därigenom skapa en väl fungerande lösning.

Kontakt: elektronik@wahlstrom.se