Från världens minsta till rymdens vanligaste

Få tillgång till ett produktprogram som omfattar allt från världens minsta chipantenn till magnetfots-, stubb- och glasantenner för ISM/Bluetooth, GSM, WLAN, DVB-T och GPS. Resultatet för dig blir en affärssmart antennlösning som sparar utrymme på kretskortet för de intelligenta komponenterna.

Med basen i duktiga leverantörer av antenner kan vi erbjuda innovativa lösningar inom all antennteknologi.

Vårt produktprogram omfattar allt från chipantenner till magnetfots-, stubb- och glasantenner för ISM/Bluetooth, GSM, WLAN, DVB-T och GPS.

Vårt mål är att hjälpa våra kunder att alltid hitta rätt produkter och att kombinera dessa på ett optimalt sätt för att därigenom skapa en väl fungerande lösning.